InteliWISE
Search…
Train AI - doskonalenie rozpoznawania
Moduł konfiguracji NLU | NLP oferuje możliwość "dotrenowywania" bota przy wykorzystaniu narzędzi klasy Machine Learning.
Dotrenowanie umożliwia doskonalenie rozpoznawania pytań klientów, które wcześniej mogły z różnych powodów nie zostać "zrozumiane" przez silnik rozpoznawania InteliWISE.
Załadowanie systemu partią pytań i odpowiedzi, które IntelWISE NLP przetworzył wcześniej,
 1. 1.
  Wsad jest przetwarzany (lematyzowany, czyszczony),
 2. 2.
  Model jest w trakcie szkolenia,
 3. 3.
  Do modelu wczytywana jest lista Query Miss (pytań, na które nie udzielono odpowiedzi),
 4. 4.
  Model generuje najlepiej dopasowane odpowiedzi (do 3 odpowiedzi) z uwzględnieniem współczynnika dopasowania.
Szukanie nierozpoznanych wypowiedzi (Query Miss, pytania bez odpowiedzi)
Przeprowadzane jest trenowanie.
ML Engine zapewnia również sugestię "Odrzuć" dla wypowiedzi, które nie są istotne dla modelu.
ML Engine dostarcza sugerowane dopasowania, z % wskaźnikiem dokładności.
Pokazany jest kontekst dopasowanej sugestii. Pomaga to w precyzyjnym trenowaniu modelu.
Ekspert wiedzy jest teraz proszony o potwierdzenie sugestii z dopasowania.
Last modified 10mo ago
Copy link