Prawy panel górny

  • Szara ikona z lewej strony – możliwość przełączenia widoku aktywności w historii konsoli (połączenia, czaty, tickety) pomiędzy wszystkimi konsultantami i własną aktywnością.

Zielony kolor ikony oznacza tylko własną aktywność, niebieski aktywność wszystkich konsultantów mających dane logowania do tego projektu.

  • Ikona dzwonka – w tym miejscu znajdują się powiadomienia związane z kontem jak np. oddelegowanie ticketu do konsultanta.

  • ustawienia konta ikona – z pierwszą literą loginu do logowania.

    • Po kliknięciu wyskakują opcje związane z profilem. Właśnie tu m.in. widnieje numer telefonu przypisany do infolinii.

    • Zakładka twój profil daje możliwość dopasowania pod potrzebę agenta ustawień konsoli: możliwość zmiany hasła, dodawanie sygnatury do adresu e-mail, dopasowanie ustawień związanych z powiadomieniami, ustawienie opcji dźwiękowych co do czatu / czatu wewnętrznego.

Last updated