InteliWISE PL
Search
K

Prawy panel górny

  • Szara ikona z lewej strony – możliwość przełączenia widoku aktywności w historii konsoli (połączenia, czaty, tickety) pomiędzy wszystkimi konsultantami i własną aktywnością.
Zielony kolor ikony oznacza tylko własną aktywność, niebieski aktywność wszystkich konsultantów mających dane logowania do tego projektu.
  • Ikona z filiżanką – ikona przerwy. Po najechaniu myszką
    pokazują się opcje wybrania przerwy ogólnej lub odrębnie dla telefonu, jak i dla live chatu.
skuteczne włączenie przerwy zarówno dla przychodzących połączeń telefonicznych jak i czatów.
Przerwa jest skuteczna wyłącznie dla połączeń przychodzących. Konsultant nadal może odbierać czaty. Pusty cienki prostokąt w górnej części przycisku przerwy będzie oznaczać sytuację, w której konsultant ma skuteczną przerwę tylko dla czatów - będzie przyjmował połączenia przychodzące.
  • Ikona dzwonka – w tym miejscu znajdują się powiadomienia związane z kontem jak np. oddelegowanie ticketu do konsultanta.
  • ustawienia konta ikona – z pierwszą literą loginu do logowania.
    • Po kliknięciu wyskakują opcje związane z profilem. Właśnie tu m.in. widnieje numer telefonu przypisany do infolinii.
    • Zakładka twój profil daje możliwość dopasowania pod potrzebę agenta ustawień konsoli: możliwość zmiany hasła, dodawanie sygnatury do adresu e-mail, dopasowanie ustawień związanych z powiadomieniami, ustawienie opcji dźwiękowych co do czatu / czatu wewnętrznego.