Start - jak rozpocząć Scenariusz Przebiegu Konwersacji?

Start to jedyny blok bez portu wejściowego. Ma tylko jeden port wyjściowy.

👉 PODSTAWOWE FUNKCJE

Tekst powitalny – w tym miejscu możesz podać tekst powitania, który wymówi Twój Voicebot po połączeniu z klientem. Ta funkcja działa dokładnie tak samo, jak opcja Tekst do wypowiedzenia w bloku Powiedz.

Język Voicebota — możesz skonfigurować swojego Voicebota w języku angielskim, polskim, hiszpańskim i węgierskim. Jeśli jednak skonfigurujesz go w innym języku niż język, w którym pisane są Twoje teksty, mowa Voicebota będzie niezrozumiała.

ZAPAMIĘTAJ! Zanim zaczniesz testować, sprawdź, na jaki język jest ustawiony Voicebot!

⚙️ SZCZEGÓLNE OPCJE ZAAWANSOWANE

Adres URL pierwszego wywołania interfejsu API — tam podajesz adres URL (Uniform Resource Locator) do interfejsu programowania aplikacji (API), z którego Voicebot może pobrać dane potrzebne do wywołania. Pozwala to na personalizację. Na przykład, aby rozpocząć kampanię wychodzącą, musisz pobrać z systemu nazwę klienta i inne niezbędne dane. W zależności od funkcjonalności Twojego Voicebota może to być m.in. kwota, jaką klient jest winien bankowi, data spotkania itp.

WSKAZÓWKA: Wymagamy, aby Twój interfejs API zwracał dane w określonej strukturze JSON w celu ustawienia zmiennych globalnych.

{
  "globals": {
	"first_name": "John",
	"last_name": "Doe"
  }
}

Początkowy limit czasu Voicebot — czas, przez który Voicebot czeka na odpowiedź klienta.

Ostateczny limit czasu Voicebot — czas, przez który Voicebot czeka po zakończeniu mówienia przez klienta.

Nazwa pliku CSV — tu wpisz nazwę pliku np. Raport, w którym będziesz trzymał wszystkie statystyki z Voicebota. Plik ten znajduje się w zakładce “Pliki CSV”

KLASTER - każdy klient InteliWISE posiada jedną lub więcej baz danych z możliwymi odpowiedziami na pytania botów. Bazy te można podzielić na KLASTRY, które przechowują określony podzbiór odpowiedzi. Na przykład możesz chcieć różnych odpowiedzi dla Voicebota i różnych odpowiedzi dla Chatbota. Możesz także mieć kilka podzbiorów dla tego samego typu bota. Na przykład możesz preferować inne odpowiedzi od Chatbota na Facebook Messenger i inne w witrynie Twojej firmy.

Wymuszenie tolerancji ASR – podczas gdy system ASR rozpoznaje mowę na tekst – możesz zwiększyć jego tolerancję. Oznacza to, że jego zdolność rozpoznawania słów wypowiadanych przez klienta będzie wyższa.

Synteza Techmo – w przypadku, gdy wybierzesz syntezę mowy Techmo zamiast syntezy Google. Ta opcja jest dostępna wyłącznie na życzenie klienta, jest dodatkowo płatna. Nie zaznaczaj jej przed kontaktem z nami, bo Twój Voicebot nie będzie działał prawidłowo.

📦WSPÓLNE OPCJE ZAAWANSOWANE

Własny JS – tutaj możesz podać kod JavaScript, aby robić bardziej zaawansowane operacje. Zazwyczaj w tym polu możesz ustawić zmienne globalne, wybrać głos Google i skonfigurować kilka innych podstawowych ustawień potrzebnych do całej rozmowy.

Wykrywanie potwierdzenia DNN - pomaga wymusić zrozumienie mowy klienta w przypadku, gdy dany blok oczekuje tylko odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Zapewne w innych przypadkach Voicebot mógłby zrozumieć inne słowo, ale tutaj założenie jest jasne. Ta opcja jest pomocna w przypadkach, gdy dykcja klienta nie jest idealna i wtedy unikniemy awarii bota. Jeśli ta opcja jest ustawiona w bloku Start, jest włączona we wszystkich innych blokach.

Last updated