InteliWISE PL
Search
K
Comment on page

Start - jak rozpocząć Scenariusz Przebiegu Konwersacji?

Każdy scenariusz Voicebota zaczyna się od bloku Start. To jest jedyna część scenariusza, w której można użyć tego bloku. Dlatego nie znajdziesz go w naszym Menu Bloków
. Domyślnie zostanie umieszczony w scenariuszu przebiegu rozmowy.
START
Start to jedyny blok bez portu wejściowego. Ma tylko jeden port wyjściowy.

👉
PODSTAWOWE FUNKCJE

Tekst powitalny – w tym miejscu możesz podać tekst powitania, który wymówi Twój Voicebot po połączeniu z klientem. Ta funkcja działa dokładnie tak samo, jak opcja Tekst do wypowiedzenia w bloku Powiedz.
Język Voicebota — możesz skonfigurować swojego Voicebota w języku angielskim, polskim, hiszpańskim i węgierskim. Jeśli jednak skonfigurujesz go w innym języku niż język, w którym pisane są Twoje teksty, mowa Voicebota będzie niezrozumiała.
ZAPAMIĘTAJ! Zanim zaczniesz testować, sprawdź, na jaki język jest ustawiony Voicebot!

SZCZEGÓLNE OPCJE ZAAWANSOWANE

Adres URL pierwszego wywołania interfejsu API — tam podajesz adres URL (Uniform Resource Locator) do interfejsu programowania aplikacji (API), z którego Voicebot może pobrać dane potrzebne do wywołania. Pozwala to na personalizację. Na przykład, aby rozpocząć kampanię wychodzącą, musisz pobrać z systemu nazwę klienta i inne niezbędne dane. W zależności od funkcjonalności Twojego Voicebota może to być m.in. kwota, jaką klient jest winien bankowi, data spotkania itp.
WSKAZÓWKA: Wymagamy, aby Twój interfejs API zwracał dane w określonej strukturze JSON w celu ustawienia zmiennych globalnych.
{
"globals": {
"first_name": "John",
"last_name": "Doe"
}
}
Początkowy limit czasu Voicebot — czas, przez który Voicebot czeka na odpowiedź klienta.
Ostateczny limit czasu Voicebot — czas, przez który Voicebot czeka po zakończeniu mówienia przez klienta.
Nazwa pliku CSV — tu wpisz nazwę pliku np. Raport, w którym będziesz trzymał wszystkie statystyki z Voicebota. Plik ten znajduje się w zakładce “Pliki CSV”
KLASTER - każdy klient InteliWISE posiada jedną lub więcej baz danych z możliwymi odpowiedziami na pytania botów. Bazy te można podzielić na KLASTRY, które przechowują określony podzbiór odpowiedzi. Na przykład możesz chcieć różnych odpowiedzi dla Voicebota i różnych odpowiedzi dla Chatbota. Możesz także mieć kilka podzbiorów dla tego samego typu bota. Na przykład możesz preferować inne odpowiedzi od Chatbota na Facebook Messenger i inne w witrynie Twojej firmy.
Wymuszenie tolerancji ASR – podczas gdy system ASR rozpoznaje mowę na tekst – możesz zwiększyć jego tolerancję. Oznacza to, że jego zdolność rozpoznawania słów wypowiadanych przez klienta będzie wyższa.
Synteza Techmo – w przypadku, gdy wybierzesz syntezę mowy Techmo zamiast syntezy Google. Ta opcja jest dostępna wyłącznie na życzenie klienta, jest dodatkowo płatna. Nie zaznaczaj jej przed kontaktem z nami, bo Twój Voicebot nie będzie działał prawidłowo.

📦
WSPÓLNE OPCJE ZAAWANSOWANE

Własny JS – tutaj możesz podać kod JavaScript, aby robić bardziej zaawansowane operacje. Zazwyczaj w tym polu możesz ustawić zmienne globalne, wybrać głos Google i skonfigurować kilka innych podstawowych ustawień potrzebnych do całej rozmowy.
Wykrywanie potwierdzenia DNN - pomaga wymusić zrozumienie mowy klienta w przypadku, gdy dany blok oczekuje tylko odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Zapewne w innych przypadkach Voicebot mógłby zrozumieć inne słowo, ale tutaj założenie jest jasne. Ta opcja jest pomocna w przypadkach, gdy dykcja klienta nie jest idealna i wtedy unikniemy awarii bota. Jeśli ta opcja jest ustawiona w bloku Start, jest włączona we wszystkich innych blokach.