Budowa kontentu Chatbota i kastomizacja odpowiedzi

Aby Twój Chatbot odpowiadał na pytania klientów, musisz go najpierw tego nauczyć. Nasz zespół maksymalnie uprościł cały proces szkolenia chatbota, aby każdy z naszych klientów mógł samodzielnie rozbudować bazę wiedzy o pytania i problemy, z którymi spotyka się najczęściej w swojej firmie.

Krok 1. Tworzenie intencji

intencją nazywamy problem, który nasz użytkownik chce rozwiązać, np.: reklamacje, zwroty, dostawa, faktury itp.

Intencję należy utworzyć w zakładce Inżynier AI > Intencje. W tym kroku nadajemy jej tylko nazwę (Etykieta) oraz opcjonalnie Opis.

Krok 2. Rozbudowa Intencji

Aby intencja była rozpoznawalna przez chatbota musisz ją rozbudować o pytania, z którymi ma być kojarzona oraz odpowiedzią, którą chatbot ma wyświetlić po jej rozpoznaniu.

Rozbudowy dokonujemy w zakładce Inżynier AI > Buduj Intencje.

/screen/

Twój Chatbot na starcie ma już wbudowaną podstawową bazę wiedzy, którą w łatwy sposób możesz edytować podając swoje parametry odpowiedzi tj. procedura zwrotów, reklamacji czy godziny pracy konsultantów.

Od lewej strony mamy kolumnę QUETIONS czyli przykładowe pytania, które może wpisać użytkownik. Środkowa kolumna to INTENCJE, czyli intencja, którą utworzyliśmy wcześniej, a ostatnia kolumna, prawa to RESPONSES czyli odpowiedź, którą otrzyma użytkownik, po poprawnej weryfikacji intencji przez silnik NLP, czyli algorytmy sztucznej inteligencji, które są odpowiedzialne za rozumienie języka naturalnego.

Aby dodać kolejną intencję, klikamy na zielony + w środkowej kolumnie INTENCJE i wybieramy z listy LABEL naszą, wcześniej utworzoną intencję, potwierdzając przyciskiem ZAPISZ.

/screen/

W tym momencie Twoja intencja została dodana do bazy wiedzy i możesz rozpocząć proces rozbudowy o pytania i odpowiedzi.

Aby to zrobić, znajdź swoją intencję w środkowej kolumnie i zaznacz ją jako aktywna, poprzez pojedyncze kliknięcie, kolejno w lewej kolumnie klikając na zielony + żeby dodać pytanie, z którym ma być skojarzona dana intencja (np. jeżeli Twoją intencją jest cena produktu to w pytaniach powinieneś uwzględnić jak najwięcej możliwości zapytania o cenę np.: ile to kosztuje, jaka jest cena, cena, cena produktu, ile trzeba zapłacić itd.). Im więcej pytań, tym większa skuteczność uzyskania przez użytkownika poprawnej odpowiedzi. Na tym etapie uzupełniamy wyłącznie pole TREŚĆ.

Po dodaniu pytań - min. jednego - możesz przejść do odpowiedzi. W tym celu w prawej kolumnie klikamy + i uzupełniamy pole ODPOWIEDŹ o odpowiedź, jaką chcemy, żeby wyświetlił Twój Chatbot w przypadku rozpoznania danej intencji.

W ten oto prosty sposób rozbudujesz bazę wiedzy Chatbota o kolejny problem, który Twoi użytkownicy będą mogli sami rozwiązać nie angażując do tego konsultantów, oszczędzając przy tym Twój czas i pieniądze.

Last updated