Czym są zmienne?

Teraz zdradzimy ci sekret. Nie musisz być programistą, żeby czarować. 🧙‍♂️👩‍💻

Wkrótce zdradzimy kilka sztuczek. Ale najpierw musimy wyjaśnić kilka podstawowych terminów.

Możesz oczekiwać, że Voicebot zapamięta Twoje imię i nazwisko lub inne dane, o których mówisz podczas rozmowy

Jak to jest możliwe? Dzięki zmiennym.

Mamy dwa rodzaje zmiennych:

  • Zmienne globalne

  • Argumenty

Voicebot InteliWISE zapamiętuje Zmienne Globalne przez cały czas trwania rozmowy. W przypadku Argumentów ma krótką pamięć. Można je przekazywać tylko z jednego bloku do drugiego, a potem się o nich zapomina.

Przykładowe zmienne globalne:

  • globals.first_name– przechowuje imię

  • globals.date – przechowuje datę użytą w rozmowie

Last updated