InteliWISE PL
Search
K
Comment on page

Warunek “jeżeli” - jak wpłynąć na reakcję Voicebota w zależności od warunków?

Blok warunków JEŻELI służy do rozgałęzienia scenariusza na dwie oddzielne ścieżki, w zależności od zestawu warunków. Innymi słowy, możesz ustawić określony warunek i jeśli jest on spełniony, przechodzisz do jednej gałęzi swojego scenariusza, a jeśli warunek jest fałszywy, to przechodzisz do drugiej gałęzi scenariusza.
WARUNEK JEŻELI

👉
PODSTAWOWE FUNKCJE

Warunek może być ustawiony w zależności od:
  • Tekst
  • Argument (zmienna z poprzedniego bloku)
  • Zmienna globalna (zmienna przechowywana przez całą rozmowę)
  • Numer
Na przykład Argument zawiera informację o dacie planowanej płatności podanej przez klienta, a Zmienna globalna (globals.date) zawiera datę, w której płatność powinna zostać wykonana. Voicebot będzie zachowywał się inaczej, jeśli klient będzie chciał zapłacić wcześniej, a inaczej, jeśli klient ma kłopoty finansowe.
Jako inny przykład, zachowanie Voicebota będzie się różnić w zależności od tego, czy nazwą zmiennej globalnej przechowującej będzie „Stephen”, czy nie.