Skorzystaj z InteliWISE Voicebot Kreator

Po utworzeniu projektu przejdź do InteliWISE Voicebot Kreator

Czytając ten rozdział, patrz na powyższy obrazek. Wyjaśnimy wszystkie elementy tam pokazane.

Kreator składa się z czterech sekcji:

Menu Bloki oferuje zestaw elementów, z których możesz skomponować żądany Scenariusz Przebiegu Konwersacji. Kilka bloków opiszemy szczegółowo później.

Last updated