InteliWISE PL
Search
⌃K

Co należy wybrać z Menu Bloków?

INTELIWISE VOICEBOT KREATOR
 • Akcje
 • Warunki
 • Voicebot (inaczej bloki AI)
 • Moduł
MENU BLOKÓW
Na powyższym obrazku widać również blok Start
, który nie jest dostępny w menu. Jest to pierwszy domyślny blok w nowo utworzonym Scenariuszu Przebiegu Konwersacji
.

Co możesz zrobić z tymi wszystkimi blokami?

W niniejszej instrukcji pokrótce opiszemy ich funkcje. Dzięki temu dowiesz się, jak potężny może być Twój Voicebot. Szczegółowy opis kilku bloków
i ich opcji znajdziesz w części poświęconej blokom.

AKCJE

Używając bloków typu Akcje, możesz sprawić, że Voicebot będzie wykonywał wiele różnych akcji:
 • Wyślij e-mail – Twój Voicebot może nawet napisać e-mail, jeśli zajdzie potrzeba przekazania dłuższej wiadomości Twojemu klientowi
 • Powiedz – za pomocą tego bloku możesz sprawić, że twój Voicebot powie wszystko, co chcesz
 • Zapytanie API – umożliwia wymianę ważnych danych z różnymi systemami
 • Wyślij SMS – Twój Voicebot nie tylko mówi! Może również wysyłać wiadomości tekstowe do Twoich klientów
 • Własny JS - umożliwia dodanie niestandardowego kodu JavaScript. Na przykład za pomocą tego bloku możesz pobrać informacje tj.imię, nazwisko, zadłużenie, data wizyty itd. ze swoich zewnętrznych platform (ERP, CRM)

WARUNKI

Wszystkie te bloki pozwalają określić kierunek przebiegu rozmowy. Innymi słowy, Twój klient może mieć kilka opcji do wyboru lub mieć różne pytania. W zależności od odpowiedzi klienta, Voicebot będzie wiedział, co dalej.
 • Warunek JEŻELI – to prosty warunek: „Jeśli coś się stanie, zrób to, w przeciwnym razie zrób to”
 • Menu — ten blok to system interaktywnej odpowiedzi głosowej (IVR). Klient odsłucha do 10 opcji, a następnie może wybrać jedną z nich za pomocą klawiatury numerycznej na telefonie
 • Pętla — ten blok może oszczędzić Ci tworzenia złożonego scenariusza przebiegu rozmowy. Pozwala na przeglądanie danej listy w pętli. Jest to bardzo przydatna opcja, jeśli Voicebot musi wykonywać powtarzalne zadania
 • Godziny pracy – tu ustawiasz informacje o godzinach pracy dostępnych dla klienta. Jeżeli Twój klient zadzwoni po godzinach pracy konsultantów automatycznie włączy się Voicebot i pomoże w rozwiązaniu sprawy lub zapisze problem i podeśle Ci go na maila

VOICEBOT (inaczej bloki AI)

 • Zapytaj NLP — Gdy klient zadaje pytanie, odpowiedź jest pobierana z bazy danych
 • Potwierdź — Blok ten pomaga potwierdzić podane informacje, wymagając od klienta odpowiedzi: „Tak”, „Nie”, „Nie wiem"
 • Dowolny tekst — Voicebot zadaje pytanie i czeka na odpowiedź klienta, która zostanie przekazana do kolejnego bloku
 • Imię — otrzymuje imię od klienta
 • PESEL — otrzymuje od klienta identyfikator PESEL
 • NIP — otrzymuje numer NIP (identyfikator polskiej firmy) od klienta
 • Data — otrzymuje datę od klienta
 • Potwierdź datę — Potwierdza podaną datę
 • Cyfry — otrzymuje wartości liczbowe od klienta
 • Cyfry i litery — otrzymuje cyfry i wartości literowe
 • Ustaw status — umożliwia ustawienie statusu połączenia jako „Sukces”, „Neutralny”, „Niepowodzenie”
 • Zestaw CSV — umożliwia użycie pliku CSV wskazanego w bloku Start. Jest to podstawowy moduł do zbierania wszystkich statystyk z przepływu rozmowy, które następnie możemy analizować i modyfikować nasz projekt aby był bardziej efektywny

INNE BLOKI

 • Moduł – ten blok „ukrywa” część Scenariusza Przebiegu Konwersacji
  . Jeśli mamy do czynienia z długą i złożoną konwersacją, warto podzielić ją na moduły, aby mieć szybki przegląd całego scenariusza. Możesz zobaczyć, że scenariusz składa się z kilku modułów, a po wejściu do konkretnego modułu można zobaczyć szczegóły tej części scenariusza
 • Start — jest to domyślny blok, który pojawia się w każdym nowym projekcie. Powinien to być pierwszy blok w Twoim scenariuszu konwersacji