Funkcjonalności konsoli agenta

Konsola agent.inteliwise posiada szereg funkcjonalności, które zostaną podzielone na 2 części:

👉 Prawy panel górny w którym to znajdują się przede wszystkim ustawienia i przerwy

👉 Lewy panel boczny w którym to znajdują się narzędzia konsoli agenta

Last updated