POTWIERDŹ – Jak uzyskać potwierdzenie od klienta?

Blok Potwierdź najlepiej sprawdza się w przypadku pytań zamkniętych, gdzie oczekiwana odpowiedź od klienta powinna brzmieć „Tak” lub „Nie”. Posiada jeden port wejściowy. W zależności od konfiguracji może mieć od 2 do 4 portów wyjściowych. Istnieją 3 domyślne porty: tak, nie, fail i jeden opcjonalny dk (= nie wiem). Jeśli chcesz, możesz usunąć port fail.

W niektórych przypadkach możesz zezwolić na odpowiedź „nie wiem”, ale nie jest to konieczne. Możesz ustawić, ile razy pytanie ma być powtórzone.

Niektóre opcje w bloku Potwierdź są identyczne z opcjami w blokach Potwierdź datę i Data. Dlatego omówimy je szczegółowo tylko w tym rozdziale.

👉 PODSTAWOWE FUNKCJE

Pytanie – W tym miejscu ustawiasz, co ma powiedzieć Voicebot. Konfigurację należy przeprowadzić w taki sam sposób, jak w przypadku opcji Tekst do wypowiedzenia w bloku Powiedz.

⚙️ SZCZEGÓLNE OPCJE ZAAWANSOWANE

W przypadku niepowodzenia (fail) – ta opcja pozwala zdecydować, czy chcesz skonfigurować osobną gałąź scenariusza, gdy Voicebot nie rozumie odpowiedzi klienta lub traktuje nieznaną odpowiedź jako „nie wiem” (opcjonalnie: „tak” lub „ nie"). Jeśli zdecydujesz się ustawić fail, oznacza to, że musisz skonfigurować gałąź niepowodzenia konwersacji. Jeśli wybierzesz inną opcję, port wyjścia błędu zniknie, a Voicebot będzie działał zgodnie z Twoimi ustawieniami.

📦 WSPÓLNE OPCJE ZAAWANSOWANE

Zezwól na DTMF – umożliwia klientowi odpowiadanie nie tylko głosowo, ale także poprzez udzielanie odpowiedzi na urządzeniu mobilnym. Aby odpowiedzieć „tak”, kliknij 1. Aby odpowiedzieć „nie", kliknij 2.

Alternatywne Nie wiem – w tym polu wpisz frazy lub słowa, które mogą oznaczać, że klient nie zna odpowiedzi.

WSKAZÓWKA: Przed wprowadzeniem fraz do pola Alternatywne nie wiem, należy najpierw zaznaczyć pole Zezwalaj na nie wiem. Ta opcja pozwala ustawić scenariusz, w którym klient nie zna odpowiedzi na pytanie.

Alternatywnie Tak – w tym polu wpisz frazy lub słowa, które mogą sugerować, że klient miał na myśli „TAK”.

Alternatywne Nie – w tym polu wpisz frazy lub słowa, które mogą sugerować, że klient miał na myśli „NIE”.

Powtórz – ustal, ile razy Voicebot powinien powtórzyć pytanie w przypadku, gdy nie zrozumiał odpowiedzi klienta.

Alternatywne pytanie powtórzone — w tym polu wpisz inne alternatywy pytań. Jest to przydatne w przypadku, gdy Twój Voicebot powinien ponownie zadać pytanie klientowi, ale nie chcesz, aby używał tych samych słów.

ZAPAMIĘTAJ! Pamiętaj, aby wpisać każdą frazę w osobnym wierszu, gdy wprowadzasz opcje: Alternatywne Tak, Alternatywne Nie, Alternatywne Nie wiem, Alternatywne Powtórz Pytanie.

Zezwól na “nie wiem” — użyj go, gdy spodziewasz się, że w Scenariuszu Przebiegu Konwersacji z Voicebotem klient może nie być w stanie jednoznacznie odpowiedzieć „tak” lub „nie” czy w ogóle nie znać odpowiedzi. Następnie w bloku Potwierdź pojawi się dodatkowy port wyjściowy (dk), dzięki czemu możesz rozgałęzić swój scenariusz w tym przypadku.

Last updated