Rozpoczynamy nowy projekt

Na ekranie startowym z menu po lewej stronie wybieramy AI Chatbot i Projekty.

a następnie zielony button Nowy projekt

  1. Zostaniesz poproszony o wpisanie podstawowych informacji o swoim projekcie takich jak: nazwa projektu oraz adres naszej strony, na której będzie działał Chatbot. Reszta danych zostanie automatycznie uzupełniona w domyślne wartości, których na tym etapie nie musisz zmieniać.

  2. Po zapisaniu zmian pojawi się tabela, w której będzie widniał Twój nowy projekt.

Możesz edytować powyższe dane w każdym momencie klikając w przycisk Ustawienia.

Last updated