InteliWISE PL
Search
K

Rozpoczynamy nowy projekt

Na ekranie startowym z menu po lewej stronie wybieramy AI Chatbot i Projekty.
a następnie zielony button Nowy projekt
  1. 1.
    Zostaniesz poproszony o wpisanie podstawowych informacji o swoim projekcie takich jak: nazwa projektu oraz adres naszej strony, na której będzie działał Chatbot. Reszta danych zostanie automatycznie uzupełniona w domyślne wartości, których na tym etapie nie musisz zmieniać.
  2. 2.
    Po zapisaniu zmian pojawi się tabela, w której będzie widniał Twój nowy projekt.
Możesz edytować powyższe dane w każdym momencie klikając w przycisk Ustawienia.