Co można zrobić z blokami InteliWISE?

WSKAZÓWKA – tu możesz uzyskać przydatne porady

PAMIĘTAJ – te informacje mogą być kluczowe do osiągnięcia celu

👉 PODSTAWOWE FUNKCJE – tam wyjaśniamy opcje, które zawsze musisz ustawić, aby Voicebot działał poprawnie.

⚙️ SZCZEGÓLNE FUNKCJE ZAAWANSOWANE – tutaj znajdziesz wyjaśnienie innych opcji, które możesz skonfigurować. Ich konfiguracja nie jest obowiązkowa.

📦 WSPÓLNE OPCJE ZAAWANSOWANE – opcje pełniące tę samą rolę, które można znaleźć również w innych blokach.

Last updated