InteliWISE PL
Search
K

Train AI - doskonalenie rozpoznawania

Dla udoskonalonego szkolenia InteliWISE oferuje narzędzia NLP, które umożliwiają automatyczną klasyfikację intencji i podmiotów (w oparciu o Machine Learning).
Technologia ta oferuje:
 • narzędzie do przetwarzania języka naturalnego do klasyfikacji intencji i ekstrakcji podmiotów w chatbotach
 • zalety to:
  • Brak konieczności przekazywania wszystkich swoich danych treningowych do Google, Microsoftu, Amazona czy Facebooka
  • Możliwość dostosowywania modeli do swoich danych treningowych.
  • Brak konieczności wykonywania dodatkowego żądania sieciowego dla każdej przychodzącej wiadomości.
Szkolenie z pomocą inteligentnych narzędzi:
 1. 1.
  Zasilanie systemu partią pytań i odpowiedzi, które IntelWISE NLP przetworzyło wcześniej,
 2. 2.
  Wsad jest przetwarzany (lematyzowany, czyszczony),
 3. 3.
  Model jest trenowany,
 4. 4.
  Model jest ładowany z listą Miss Query (pytania bez odpowiedzi),
 5. 5.
  Model generuje najlepiej dopasowane odpowiedzi (do 3 odpowiedzi) ze współczynnikiem dopasowania.
Szukanie nierozpoznanej wypowiedzi ( Query Miss, pytania bez odpowiedzi)
Wykonywane są treningi.
ML Engine zapewnia również sugestię "Dismiss" dla wypowiedzi, które nie są istotne dla modelu.
ML Engine dostarcza sugerowane dopasowania, ze wskaźnikiem Dokładności %.
Pokazany jest kontekst dopasowanej sugestii. Pomaga to w precyzyjnym trenowaniu modelu.
Ekspert wiedzy jest teraz proszony o potwierdzenie sugestii z dopasowania.