Train AI - doskonalenie rozpoznawania

Dla udoskonalonego szkolenia InteliWISE oferuje narzędzia NLP, które umożliwiają automatyczną klasyfikację intencji i podmiotów (w oparciu o Machine Learning).

Technologia ta oferuje:

 • narzędzie do przetwarzania języka naturalnego do klasyfikacji intencji i ekstrakcji podmiotów w chatbotach

 • zalety to:

  • Brak konieczności przekazywania wszystkich swoich danych treningowych do Google, Microsoftu, Amazona czy Facebooka

  • Możliwość dostosowywania modeli do swoich danych treningowych.

  • Brak konieczności wykonywania dodatkowego żądania sieciowego dla każdej przychodzącej wiadomości.

Szkolenie z pomocą inteligentnych narzędzi:

 1. Zasilanie systemu partią pytań i odpowiedzi, które IntelWISE NLP przetworzyło wcześniej,

 2. Wsad jest przetwarzany (lematyzowany, czyszczony),

 3. Model jest trenowany,

 4. Model jest ładowany z listą Miss Query (pytania bez odpowiedzi),

 5. Model generuje najlepiej dopasowane odpowiedzi (do 3 odpowiedzi) ze współczynnikiem dopasowania.

Szukanie nierozpoznanej wypowiedzi ( Query Miss, pytania bez odpowiedzi)

Wykonywane są treningi.

ML Engine zapewnia również sugestię "Dismiss" dla wypowiedzi, które nie są istotne dla modelu.

ML Engine dostarcza sugerowane dopasowania, ze wskaźnikiem Dokładności %.

Pokazany jest kontekst dopasowanej sugestii. Pomaga to w precyzyjnym trenowaniu modelu.

Ekspert wiedzy jest teraz proszony o potwierdzenie sugestii z dopasowania.

Last updated