Jak używać przycisków?

Mamy dwa zestawy przycisków:

  • PRZEJDŹ DO PROJEKTÓW – Wychodzisz z InteliWISE Voicebot Kreator i widzisz wszystkie utworzone projekty

  • COFNIJ – Jeśli przez pomyłkę zrobiłeś coś niepoprawnie, zawsze możesz to cofnąć

  • PONÓW – Jeśli uznasz, że niepotrzebnie kliknąłeś przycisk COFNIJ – kliknij przycisk PONÓW

  • ZAPISZ – Pamiętaj, aby zapisać zmiany przed zakończeniem pracy lub testowaniem projektu!

  • ZAPISZ I PRZETESTUJ – Użyj go, gdy chcesz od razu zapisać i przetestować swój projekt

  • DEBUG - możesz oglądać w czasie rzeczywistym, co dzieje się w bocie głosowym podczas jego działania

  • TOUR – Przywołuje samouczek, który pokaże Ci jak korzystać z InteliWISE Voicebot Kreator

Last updated