Jak zakończyć konwersację?

Teraz masz do czynienia z portem wyjściowym „nie” bloku Potwierdź

Możesz połączyć go z blokiem Powiedz, gdzie Voicebot poinformuje klienta, że spotkanie zostało odwołane (jest to odpowiedź na reakcję klienta, że nie przychodzi na umówione spotkanie). Oczywiście w rzeczywistym scenariuszu istniałyby dalsze blokady lub kod, który łączyłby Voicebota z bazą danych lub kalendarzem kliniki dentystycznej i faktycznie anulował spotkanie.

Ostatnim krokiem jest utworzenie bloku Powiedz, który potwierdzi, że klient jest oczekiwany w zaplanowanym czasie i zakończy rozmowę.

Teraz masz symulację tego, jak może brzmieć rozmowa Voicebota potwierdzające wizytę u dentysty

Na powyższym obrazku możesz porównać swój projekt konwersacji ze scenariuszem przebiegu konwersacji InteliWISE Voicebot.

Jakiego Voicebota potrzebujesz dla swojej firmy? Jak wyglądałby Scenariusz Przebiegu Konwersacji w Twojej firmie?

Last updated