Czy Voicebot może być zintegrowany z innymi systemami?

Voicebot może okazać się jeszcze bardziej przydatny, jeśli zintegrujesz go z innymi systemami informatycznymi.

Wszystkie kampanie wychodzące mogą być jeszcze bardziej efektywne po takich integracjach.

To tylko kilka z wielu możliwych opcji:

 • CRM

 • ERP

 • System Call Center

 • Procurement, Datawarehouse i inne systemy

 • Bazy danych klientów lub numerów telefonów

 • System raportowania

 • Kalendarz

 • Statystyki Voicebota

InteliWISE Voicebot może wywołać API klienta w celu pobrania lub przesłania danych.

Dzięki tej funkcjonalności Voicebot może:

▶️ utworzyć żądanie (ticket) w imieniu dzwoniącego klienta

▶️ wprowadzić określone dane do systemów wewnętrznych.

▶️ podać dane dynamiczne dzwoniącemu klientowi (m.in. status jego paczki, wysokość zadłużenia)

Ponadto Voicebot InteliWISE może generować pliki CSV zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Pliki te mogą obejmować:

 • wyniki badania satysfakcji

 • lista zamówień klientów

 • inne informacje związane z tematem poruszanym podczas rozmowy

InteliWISE Dialer może pobierać dane kampanii z plików CSV i API.

Last updated