Jak ponownie wykorzystać ten sam blok w scenariuszu?

Zacznijmy ponownie od konfiguracji portu fail

W przypadku, gdy Voicebot nie zrozumie odpowiedzi klienta, poinformuje go, że połączy go z wirtualnym asystentem. Nie musisz tworzyć tej części toku rozmowy. Wystarczy podłączyć blok Potwierdź z portem fail do istniejącego bloku Powiedz informującego o połączeniu z asystentem.

Jak widać, jest to przypadek wspomniany wcześniej, w którym kilka różnych bloków w scenariuszu może stanowić dane wejściowe do jednego bloku.

W rzeczywistości istniałyby dalsze bloki lub kod, który łączyłby Voicebota z ludzkim asystentem obsługi klienta.

Last updated