Lewy panel boczny

obsługa zgłoszeń, które są zakładane przez agentów obsługujących konsolę. W tym miejscu można znaleźć opcje sortowania zgłoszeń - OTWARTE / BEZ ODPOWIEDZI / ZAMKNIĘTE. W polu z ikoną lupy można wpisać słowa kluczowe, po których uda się odnaleźć konkretne zgłoszenie. Co więcej, istnieje możliwość zawężenia zakresu czasowego w filtrowaniu zgłoszeń jak również bezpośrednio z tego poziomu można utworzyć nowe zgłoszenie.

Podczas tworzenia nowego zgłoszenia podstawi się nowe okno, w którym na początku istnieje możliwość wybrania istniejącego już klienta /screen nr 1 poniżej/, nowego klienta /screen nr 2 poniżej/ lub dodania zadania (treść zgłoszenia) /screen nr 3/.

Podczas tworzenia zgłoszenia można dodać jego tytuł, treść, załącznik jak również otagować to zgłoszenie czy też przypisać do konkretnego agenta. Do zgłoszenia można dodać klienta, jeżeli znajduje się w naszej bazie klientów lub wybrać opcję nowego klienta i od razu wypełnić jego kartę. Taki klient, dodany z poziomu ticketu, również zostanie dodany do naszej bazy klientów w konsoli agenta.

W tym miejscu konsultant będący zalogowany do konsoli ma możliwość podejrzenia historii własnych rozmów, jak i innych obsługujących. Dodatkowo jest też możliwość odsłuchania rozmowy czy też pobrania wygenerowanego audio z rozmową.

W zakładkach WSZYSTKIE / PRZYCHODZĄCE / WYCHODZĄCE / NIEODEBRANE istnieje możliwość wyszukiwania konkretnej rozmowy po numerze telefonu, lub rozmów z konkretnego przedziału czasowego w okienku data od - data do. Jest też możliwe dodanie zgłoszenia przypisując je do konkretnego numeru telefonu klienta z pozycji tego miejsca

W tym miejscu pojawiają się czaty w trybie live chat. Agent obsługujący konsolę ma możliwość odpowiadania tekstowo, na zapytania klientów. Rozróżniamy w tym miejscu po lewej stronie AKTYWNE CZATY / ZAKOŃCZONE CZATY

  • aktywne czaty - w tym miejscu pojawiają się rozmowy tekstowe z klientami; w trakcie rozmowy jest możliwość wybrania gotowych odpowiedzi, które są wcześniej przygotowane w bazie danych. Aktywny czat można też oznaczyć odpowiednim tematem rozmowy. W tym miejscu również można przekierować rozmowę do zalogowanego do konsoli agenta. Co więcej, możliwe też jest przypisanie nowego zgłoszenia / ticketu do konkretnej rozmowy - który następnie pojawi się w zakładce Zgłoszenia (tickety)

  • w prawym panelu bocznym pokazują się też dane identyfikacyjne takie jak numer IP klienta, lokalizacja, przeglądarka z której korzysta, system operacyjny, strona internetowa na której szuka informacji, czas który klient spędził na stronie zanim się połączył.

  • live chat w trakcie rozmowy pozwala również na dodanie załącznika, który można wysłać bezpośrednio do klienta.

W tym miejscu pojawiają się wszystkie numery telefonów, klientów którzy kontaktują się z konsultantami obsługującymi konsolę dla danego projektu. Możliwe jest wyszukanie konkretnego numeru telefonu, sortowanie numerów wg daty od/do. Po wejściu w konkretny numer jest możliwe podejrzenie z jakim konsultantem połączył się klient, czy był to kontakt przez infolinię, czy live chat, pokazuje się cała historia podjęcia akcji z danym klientem.

Zakładka pozwala na przechowywanie plików, można je wgrywać z zewnętrznego źródła, a przez to mieć do nich dostęp z pozycji konsoli.

W tym miejscu można podejrzeć historię rozmów na live chat, po kliknięciu w daną rozmowę pokazuje się jej przebieg. Możliwe jest sortowanie na podstawie daty, wyszukanie rozmów z danego dnia. Dodatkowo można również wyszukiwać na podstawie danych identyfikacyjnych konkretnego czatu (na podstawie danych z lokalizacja).

Jest to wewnętrzna opcja komunikacji dla każdego agenta który w danym momencie jest zalogowany do konsoli. Jest to opcja tekstowa, agenci mogą wymieniać się informacjami między sobą.

Last updated