InteliWISE PL
Search
K
Comment on page

Połączenie przychodzące

Odbieranie połączenia przy zmaksymalizowanej aplikacji telefon:

W momencie gdy pojawi się połączenie, będzie ono widoczne na górnej części panelu telefonu. Aby je odebrać należy wtedy nacisnąć na zieloną słuchawkę:

Odbieranie połączenia przy zminimalizowanej aplikacji telefon:

Zasada jest ta sama – należy wybrać zieloną słuchawkę. Różnica jest tylko w ulokowaniu jej na panelu aplikacji telefon.
Pamiętasz po co na samym początku zezwoliliśmy na wyświetlanie powiadomień i korzystanie z dźwięku? 😉 Połączenie przychodzące, oprócz wizualizacji połączenia w aplikacji telefon, sygnalizowane jest też dźwiękowo.
Dzięki włączeniu powiadomień, możesz być w innej zakładce przeglądarki a i tak otrzymasz informację o przychodzącym powiadomieniu:
Po zakończonej rozmowie można wskazać temat rozmowy jak również dodać bardziej szczegółową notatkę a na samym końcu określić zadowolenie klienta ⭐⭐⭐⭐⭐