InteliWISE PL
Search
K

Funkcjonalności aplikacji Telefon

  • Ta zielona kropka znajdująca się w lewym górnym rogu aplikacji telefon oznacza skuteczne zalogowanie się zarówno do konsoli jak również do aplikacji telefon. Jest jednoznaczna z gotowością do prawidłowego odbierania i przyjmowania połączeń.
  • ikona ustawienia - w tym miejscu można sprawdzić ustawienia audio – wejście i wyjście audio, które są potrzebne do prawidłowego odbierania połączeń i rozmowy
  • po kliknięciu w tę ikonę agent obsługujący aplikację telefon przechodzi na przerwę jest to równoznaczne z tym, że nie będzie otrzymywać połączeń przychodzących.
Aktywowanie przerwy w aplikacji telefon nie rozłącza obecnie trwającego połączenia (jeśli dotyczy), nie blokuje możliwości wykonywania połączeń wychodzących jak również nie blokuje odbierania czatów (jeśli dotyczy)
  • Aplikacja telefon zostaje otworzona do nowej karcie w przeglądarki internetowej.
  • zminimalizowanie telefonu w konsoli agenta, do pierwotnej niebieskiej ikony o symbolu słuchawki
  • klawiatura numeryczna telefonu, jest to główny widok telefonu zaraz po zalogowaniu
  • w tym miejscu zbierane są numery telefonów klientów, którzy kontaktują się bezpośrednio z infolinią. Po wybraniu konkretnego numeru telefonu z listy przechodzimy do danego klienta, z możliwością oddzwonienia/zadzwonienia do niego.
  • historia połączeń klientów z poszczególnymi agentami. W tym miejscu jest widoczny numer telefonu, ale też i nazwa konsultanta z którym klient prowadzi(ł) rozmowę. Po kliknięciu w wybrany numer pojawia się historia rozmowy wraz tematem rozmowy jak również może być dostępne nagranie rozmowy z agentem. Co więcej, właśnie w tej sekcji można sprawdzić ilość połączeń telefonicznych, które zostały odebrane w danym dniu. Dodatkowo w górnej części aplikacji telefon pojawia się nowa opcja: wyszukanie numeru telefonu wraz z opcją filtrowania:
  • Zakładka dotycząca kampanii połączeń wychodzących związanych bezpośrednio z danym projektem. W zależności od potrzeb projektu, po przejściu do tej sekcji wyświetli się nazwa kampanii i możliwość wystartowania kampanii (rozpoczęcia losowego przydzielania numerów do konsultantów).
  • To ostatnia funkcjonalność z panelu aplikacji telefon. W tej części konsultant ma możliwość powrotu do zakończonego już połączenia w celu zaznaczenia tematu rozmowy, oznaczenia zadowolenia klienta, czy sporządzenia notatki jeżeli w trakcie rozmowy nie udało mu się tego dokonać. W tym miejscu znajdują się wszystkie nieopisane/nieoznaczone połączenia – dzięki temu agent może do nich wrócić i je zaktualizować.