InteliWISE PL
Search
K
Comment on page

Jak dodawać bloki i ich łączniki oraz jak je usuwać?

DODAWANIE I USUWANIE BLOKÓW
Jeśli klikniesz dowolny blok w Menu Bloków
, pojawi się on w Kreatorze InteliWISE Voicebot
i możesz go dodać do swojego scenariusza przebiegu konwersacji. Jeśli zamierzasz umieścić blok w określonym miejscu, przeciągnij go i upuść tam, gdzie jest to potrzebne.
DODAWANIE I USUWANIE ŁĄCZNIKÓW
Każdy blok (z wyjątkiem Start) ma porty wejściowe i wyjściowe. Oznacza to, że bloki mogą otrzymywać dane wejściowe z poprzednich bloków i przekazywać dane wyjściowe do kolejnych bloków. Oczywiście, ponieważ blok Start jest pierwszym w Scenariuszu Przebiegu Konwersacji
, nie otrzymuje on niczego. Ten blok może przekazywać dane wyjściowe tylko innym. Dlatego ma tylko port wyjściowy.

Każdy blok ma tylko jeden port wejściowy (in)

Port wejściowy może odbierać dane z wielu różnych bloków. Oznacza to, że twój Voicebot może dać dzwoniącemu identyczną odpowiedź, ale mogą wystąpić różne sytuacje w przebiegu rozmowy (kilka różnych bloków), które doprowadziły do ​​odpowiedzi Voicebota. Zobaczysz to później w naszym przykładzie.
Blok może mieć więcej niż jeden port wyjściowy (tj. out), ponieważ może przekazywać dane wyjściowe do więcej niż jednego bloku. Na przykład Voicebot może działać w dany sposób, gdy wszystko jest w porządku, a inaczej, gdy coś poszło nie tak.
Symbolem połączenia między blokami jest łącznik. Pokazuje nam, jaka jest kolejność bloków, czyli co dalej dzieje się w scenariuszu. W ten sposób znasz wszystkie ścieżki, które kierują tokiem rozmowy.
Aby połączyć jeden blok z drugim, musisz kliknąć port wyjściowy w poprzednim bloku, a następnie przeciągnąć kursorem na port wejściowy następnego bloku. Jeśli chcesz usunąć połączenie, najedź myszą na środek łącznika, pojawi się mały krzyżyk. Jeśli na niego klikniesz, łącznik zniknie, a bloki zostaną rozłączone.