InteliWISE
Search…
Pogłębienie scenariusza przy wykorzystaniu JavaScript (dla zaawansowanych)
JavaScript jest jednym z najbardziej uniwersalnych sposobów rozwijania aplikacji i integracji z innymi aplikacjami.
Unikalną możliwością jaką daje nasza platforma jest tzw. programmable communications, czyli wykorzystanie JS do pogłębienia scenariusza rozmowy, w tym do integracji z innymi aplikacjami.
Zobacz bibliotekę JS.
Last modified 10mo ago
Copy link