InteliWISE
Search…
Integracja z zewnętrznymi systemami IT
Istnieje wiele opcji integracji umożliwiającymi wykorzystanie danych klientów w scenariuszu rozmowy Voicebot'a:
 1. 1.
  API | Dokumenty - korzystanie z naszego API i dokumentacji przez zespół zewnętrzny (w tym partnerów),
 2. 2.
  Functions - elastyczna metoda integracji inteliWISE NLP, Chatbot lub innych części w procesach,
 3. 3.
  Korzystanie z gotowych integracji, w tym gotowych (OTS) i niestandardowych integracji,
 4. 4.
  W każdej metodzie integracji nasz doświadczony zespół profesjonalistów może być wykorzystywany do usług integracyjnych „pod klucz” lub wybranych operacji wsparcia.

Integracja danych zewnętrznych do platformy Conversation AI

Dane zewnętrzne mogą być pobierane z systemów firm trzecich za pomocą REST API lub poprzez napisanie własnego kodu JavaScript, który może wykorzystywać wrapper API lub bibliotekę JavaScript dostarczoną przez dostawcę. Dzięki wykorzystaniu możliwości skryptów, istnieje duża elastyczność w budowaniu zapytań i przetwarzaniu odpowiedzi z zewnętrznych systemów.
Każdy etap rozmowy telefonicznej może być automatycznie raportowany do zewnętrznego systemu poprzez wykorzystanie wbudowanych mechanizmów. Może to być strumień JSON-events z pełnym statusem trwającego połączenia i dający zewnętrznemu systemowi możliwość modyfikacji właściwości połączenia w locie.