InteliWISE
Search…
Tworzenie intencji w NLP
Trenowanie Chatbota - budowa bazy wiedzy, kastomizacja odpowiedzi - niech Twój Chatbot odpowiada sprawniej!
Aby nasz Chatbot odpowiadał na pytania naszych klientów, musimy go najpierw tego nauczyć. Nasz zespół maksymalnie uprościł cały proces szkolenia Chatbota, aby każdy z naszych klientów mógł samodzielnie rozbudować bazę wiedzy o pytania i problemy z którymi spotyka się najczęściej w swojej firmie.
Krok 1. Tworzenie intencji - intencją nazywamy problem jaki nasz użytkownik chce rozwiązać, np.: reklamacje, zwroty, dostawa, faktury itp.
Intencję należy utworzyć w zakładce ‘AI Engineer’ -> ‘Intents’, w tym kroku nadajemy jej tylko nazwę ‘Label’ oraz opcjonalnie opis ‘ Description’
Last modified 8mo ago
Copy link