InteliWISE
Search…
Rozbudowa, dodawanie intencji w NLP
Krok 2. Rozbudowa Intencji - aby nasza intencja była rozpoznawalna przez chatbota musimy ją rozbudować o pytania z jakimi ma być kojarzona oraz odpowiedzią jaką chatbot ma wyświetlić po jej rozpoznaniu.
Rozbudowy dokonujemy w zakładce ‘AI Engineer’ -> ‘Build Intens’
Nasz Chatbot na starcie ma już wbudowaną podstawową bazę wiedzy, którą w łatwy sposób możemy edytować podając nasze parametry odpowiedzi tj. procedura zwrotów, reklamacji czy godziny pracy konsultantów.
Od lewej strony mamy kolumnę ‘Questions’ czyli przykładowe pytania jakie może wpisać użytkownik. Środkowa kolumna to “Intents’, czyli intencja, którą utworzyliśmy wcześniej, a ostatnia kolumna, prawa to ‘Response’ czyli odpowiedź jaką otrzyma użytkownik, po poprawnej weryfikacji intencji przez silnik NLP, czyli algorytmy sztucznej inteligencji, które są odpowiedzialne za rozumienie języka naturalnego.
Aby dodać kolejną intencję klikamy na zielony + w środkowej kolumnie ‘Intents’ i wybieramy z listy ‘Label’ naszą, wcześniej utworzoną intencję, potwierdzając przyciskiem ‘SAVE’
W tym momencie nasza intencja została dodana do bazy wiedzy i możemy rozpocząć proces rozbudowy o pytania i odpowiedzi. Aby to zrobić znajdujemy naszą intencję w środkowej kolumnie i zaznaczamy ją jako aktywna, poprzez pojedyncze kliknięcie, następnie w lewej kolumnie klikamy na zielony + aby dodać pytanie z jakim ma być kojarzona dana intencja (np. jeżeli naszą intencją jest ‘cena produktu’ to w pytaniach powinniśmy uwzględnić jak najwięcej możliwości zapytania o cenę np.: ile to kosztuje, jaka jest cena, cena, cena produktu, ile trzeba zapłacić itd..) im więcej pytań tym większa skuteczność uzyskania przez użytkownika poprawnej odpowiedzi. Na tym etapie uzupełniamy wyłącznie pole ‘Content’
Po dodaniu pytań, min. jednego, możemy przejść do odpowiedzi, w tym celu w prawej kolumnie klikamy + i uzupełniamy pole ‘Response’, o odpowiedź jaką chcemy aby wyświetlił nasz Chatbot w przypadku rozpoznania danej intencji.
W ten oto prosty sposób rozbudowaliśmy bazę wiedzy Chatbota o kolejny problem, który Twoi użytkownicy będą mogli sami rozwiązać nie angażując do tego konsultantów, oszczędzając przy tym Twój czas i pieniądze.
Last modified 8mo ago
Copy link