InteliWISE
Search…
Trenowanie NLU | NLP

Po co botom w ogóle potrzebne jest NLP?

Umiejętność rozumienia pytań i prowadzenia przez boty rozmowy (konwersacji, dialogu) jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii AI i Machine Learning (ML). Główną z nich jest NLU - Natural Language Understanding oraz NLP -Natural Language Processing.
Chatbot i Voicebot inteliWISE korzysta z kilkunastu elementów składających się na Platformę AI (stack AI).
Konkretnie, NLU / NLP daje naszym botom umiejętności:
  1. 1.
    Rozumienia intencji - rozpoznawania rzeczywistego, konkretnego - można powiedzieć " prawdziwego znaczenia pytania klienta, a nie tylko słów kluczowych, niezależnie od sposobu zadania pytania przez klienta.
  2. 2.
    Kategoryzowania zamiarów użytkownika,
  3. 3.
    Odpowiedzi - czyli reakcji na pytanie, wygenerowania odpowiedzi lub pytań wyjaśniających.
Ciekawe: Nasza rozwiązanie posiada patent w USA pod numerem US 8156060B. Pełen tytuł „Systemy i Metody Generowania i Wdrażania Interaktywnych Interfejsów Internetowych typu Człowiek-Maszyna opartych o Przetwarzanie Języka Naturalnego i Awatarowych Postaciach Wirtualnych Doradców”
Wszystko tłumaczymy w dalszych krokach.
Copy link