Umawianie wizyty przez Voicebota

Szybki manual "jak to zrobiliśmy"

Jak w 15 minut uruchomić Voicebot’a do umawiania wizyt połączonego z kalendarzem.

W poniższym materiale zaprezentujemy jak w łatwy sposób zbudować voicebota - czyli wirtualnego asystenta, uruchamianego na Infolinii, umożliwiającego obsługę klientów z zerowym obciążeniem konsultantów. Dzięki niemu, klienci dzwoniący na infolinię będą mogli umówić się na konkretną wizytę do firmy/instytucji itp.

Zaczniemy od stworzenia Vociebot’a przychodzącego, czyli uruchomionego na już działającej infolinii firmowej, bądź na nowym numerze.

Dodatkowo takie spotkanie zostanie od razu zapisane w kalendarzu do adresu e-mail podanego w strukturze drzewa voicebota.

Przykład takiego działającego już voicebota znajdziesz pod numerem:+48 61 631 34 04

A więc - zaczynamy!

Krok 1 - założenie konta.

Informacje na temat założenia konta znajdziesz tutaj https://pomoc.inteliwise.com/voicebot/konto

Krok 2 - wybór numeru

Jeśli masz już konto, pora przejść do konfigurowania Twojego Voicebot'a.

Po zalogowaniu do konta wybieramy w menu „Voicebot/Pierwsze Kroki/Projekty

A następnie Projekty :

Następnie tworzymy nowy numer:

Jeśli będziesz chciał zmienić numer, bądź skorzystać ze swojego obecnego numeru infolinii, będziesz to mógł zrobić potem.

Więcej wiedzy: Przeczytaj tu https://pomoc.inteliwise.com/voicebot/wybor-numeru-infolinii

Krok 3 - scenariusz rozmowy

Przechodzimy do edytora voicebota.

Na początku pojawi się pusty edytor z kafelkiem Start.

Dialog Builder jest intuicyjny i składa się z różnych kafelków, które możemy dowolnie łączyć.

W menu „kafelkowym” obszaru roboczego znajdują się trzy grupy kafelków o różnej kolorystyce w zależności od zastosowania.

Zółte - Akcje

Fioletowe - Warunki

Zielone (bądź zielononiebieskie) - NLU | NLP

Więcej wiedzy: Przeczytaj tutaj.

Zaczynamy od klocka Start - klikając w niego.

W edytorze po klocku Start dodajemy przycisk akcji „Powiedz”, w którym Voicebot się przedstawia i określa jaką sprawę może pomóc rozwiązać. Wystarczy chwycić myszką za odpowiedni kafelek i przesunąć go w obszar roboczy edytora. A tekst, który ma voicebot wypowiedzieć wpisujemy w pole „Tekst do wypowiedzenia” po prawej stronie.

Następnie dodajemy klocek o dowolne zapytanie „Dowolny tekst”, w którym pytamy o imię i nazwisko, aby dowiedzieć się, kto taką wizytę chce zarezerwować. Znajdziemy go w sekcji zielononiebieskiej edytora. Dodajemy w nim Pytanie oraz ustawiamy „Zapisz dane wyjściowe jako zmienną globalną” jako np. „name”.

Kolejnym etapem jest ponownie element „Powiedz”, w którym voicebot informuje, w jakich terminach i godzinach można rezerwować wizytę. Robimy to analogicznie jak wcześniej czyli wpisujemy wybrany tekst w polu „Tekst do wypowiedzenia

Teraz musimy za pomocą klocka „Data” zapytać o termin wizyty: dzień i godzinę. Voicebot zrozumie jeśli ktoś powie jutro, pojutrze czy za tydzień o 13:00.

Możemy też określić, ile razy ma zostać powtórzone to pytanie, jakby ktoś powiedział coś innego niż data wizyty (parametr „Powtórz”). Pod tą opcją w parametrach tego klocka można też dodać alternatywne sposoby powiedzenia TAK lub NIE.

W naszym schemacie, w przypadku niepodania daty lub podania błędnej daty, pytamy raz jeszcze i gdy się nie uda dojść do porozumienia kierujemy do połączenia z konsultantem.

Przekierowanie do konsultanta możemy zrobić za pomocą kafelka „Własny JS”, dzięki któremu możemy dodać poprzez JavaScript dowolny kod. Tę opcję znajdziesz w części żółtej edytora: Akcje.

Kod JS użyty w tym kafelku to:

call.redirectToNumber({number: "000000001"});

call.hangup();

out1();

gdzie000000001to numer, na który zostanie zrobione przekierowanie.

To czy klient wybrał datę z odpowiedniego zakresu czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 weryfikujemy także za pomocą klocka „Godziny pracy”

Ustawiamy w nim odpowiednie godziny oraz zaznaczamy czy soboty i niedziele są wolne.

Gdy termin jest spoza tego zakresu pytamy raz jeszcze o nowy termin używając klocka „Powiedz” i zapętlając gałąź drzewa do klocka pytającego o datę.

W sytuacji gdy klient poda termin, który spełnia nasze wymagania za pomocą kolejnego kafelka „Własny JS”, zgodnie z przyjętymi parametrami w tym przypadku:

  • globals.name - przyjęty w kafelku „Dowolny tekst”

  • globals.date - przyjęty w kafelku „Data”

dodajemy takie wydarzenie do kalendarza. Może być to dowolny kalendarz google, outlook, apple, exchange.

Kod JavaScript, dzięki któremu możemy to uzyskać to:

// description

return (function () {

data = { name: globals.name }

data.uuid = call.parent_uuid

data.date = moment(globals.date).format('YYYYMMDDTHHmmss')

var ical =

"BEGIN:VCALENDAR\n\

METHOD:PUBLISH\n\

VERSION:2.0\n\

PRODID:-//Inteliwise//Voicebot//EN\n\

BEGIN:VEVENT\n\

SUMMARY:Wizyta {{name}}\n\

UID:{{uuid}}\n\

DTSTART:{{date}}\n\

END:VEVENT\n\

END:VCALENDAR"

var msg = Mustache.render(ical, data);

call.debug(msg)

async.mail({

to: '[email protected]',

content_type: 'text/calendar',

subject: 'Now wizyta - rezerwacja Voicebot',

content: msg

})

out1()

})()

Wykorzystujemy tutaj biblioteki Moment.js i Mustache.js, które generują tekst maili itp. z szablonu oraz wykonują operacje na czasie.

Wydarzenie zostanie dodane do kalendarza do osoby z podanego w kodzie adresu e-mail czyli [email protected]

Po umówieniu spotkania na adres e-mail dostaniemy informacje typu:

Dzięki czemu możemy łatwo takie wydarzenie dodać do kalendarza:

Na samym końcu za pomocą klocka „Powiedz” potwierdzamy zarezerwowanie wizyty i dziękujemy za rozmowę.

Całość naszego drzewa voicebota powinna wyglądać mniej więcej tak:

Krok 4 - Testowanie | Debug

W trakcie i po zakończeniu budowy voicebota możemy debugować jego działanie bezpośrednio w edytorze voicebota. W tym celu należy wybrać opcję na górze edytora „Debug”. Gdy zadzwonimy na numer voicebota w okienku wyświetlą nam się logi z całej rozmowy z voicebotem.

Weryfikować działanie voicebota możemy także w sekcji „Raporty

Po wybraniu „Raporty” należy wybrać „Transkrypty

Otworzy nam się lista odbytych rozmów w wybranym przedziale czasowym. Jest też wyszukiwarka, dzięki której możemy wyszukać konkretną rozmowę. Aby sprawdzić cały przebieg rozmowy, należy kliknąć w unikatowy identyfikator uniwersalny UUID.

Wyświetli nam się cały przebieg rozmowy, który możemy bardzo dokładnie przeanalizować.

Krok 5 - Uruchomienie Voicebota w kampanii wychodzącej

Tak zbudowanego Voicebota możemy także uruchomić w kampanii wychodzącej za pomocą opcji dialera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem https://pomoc.inteliwise.com/kampania-wychodzaca